Om Lilballe

Velkommen til Lilballe

Generalforsamling i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Generalforsamling i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Der afholdes generalforsamling i forsamlingshuset onsdag 21. marts 2018 kl 19.00 med fællesspisning for alle medlemmer kl 18.00.

Tilmelding til fællesspisning nødvendig senest 18. marts til Lasse K Millnitz.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning aflægges til godkendelse
  3. Regnskabet aflægges til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Link til foreningens vedtægter hér 

Forslag skal være formanden (Tanja) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen,

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Lilballe Forsamlingshus

Lilballe Forsamlingshus er et hyggeligt sted at holde fest op til 70 personer i udkanten af Kolding.

Vil I hellere holde festen udendørs er det også en mulighed med en stor pavillion, grillfaciliteter og bålplads. Legeplads og boldbane ligger umiddelbart ved forsamlingshuset.

Bestyrelse og Kontakt

Se hvem der er i bestyrelsen i Lilballe borgerforening og hvordan du kan kontakte dem.

Vedtægter

Læs vores vedtægter her.