Bestyrelse & kontakt

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig 2019 med følgende sammensætning:

 • Formand: Lasse
 • Kasserer: Kenneth
 • Forsamlingshus booking: Bettina
 • Bestyrelsesmedlem: Klaus
 • Bestyrelsesmedlem: Søren
 • Bestyrelsesmedlem: Camilla
 • 1. bestyrelsessuppleant: Tina
 • 2. bestyrelsessuppleant: (ledig)

Poster uden for bestyrelsen:

 • Revisor: Kenn
 • Revisorsuppleant: Dennis
 • Kontaktforum: Lasse

Kontakt

Bestyrelsen

Kontakt os på mail info@lilballe.dk